JOURNALISTIEK


Het Nederlands medialandschap heeft in afgelopen twee decennia grote veranderingen meegemaakt door de opkomst van het internet. Terwijl op technologische vak nieuwe ontwikkelingen zijn in de wijze hoe journalistiek als beroep wordt beoefend, zijn de redacties nog altijd onveranderd gebleven. De journalisten in Nederland zijn namelijk geen goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving. De samenleving bestaat uit meerdere culturen en kleuren, maar de journalistiek als beroep is helaas een witte monocultuur. Als gevolg van gebrek aan diversiteit in de journalistiek weten de redacties vaak niet hoe zij complexe thema’s moeten belichten. Mensen herkennen zich niet in het beeld die er geschetst wordt en de relatie tussen de media en culturele minderheden wordt steeds problematischer.

Om dit probleem te lijf te gaan heb ik meerdere projecten en initiateven gestart. Mijn doel is om participatie van mensen met niet-westerse achtergrond, voornamelijk moslims in de journalistiek te vergroten. Ik zet mijn kennis van nieuwe media, journalistieke en redactionele vaardigheden in om stapsgewijs het Nederlands medialandschap te veranderen zodat het representatief is voor de gehele samenleving.